DOĞALGAZ NEDİR?

Milyonlarca yıl önce yaşamış bitki ve hayvan kalıntılarının yeryüzü kabukları arasında ısı ve basınç etkisiyle kimyasal değişikliklere uğraması doğal gazı meydana getirmiştir. Doğalgaz petrol ile birlikte veya bağımsız olarak bulunabilmektedir. Çoğunluğunu metanın oluşturduğu (%82 ve üzeri) az miktarda etan, propan içeren hidrokarbonlar karışımıdır. Bunun dışında eser miktarda azot, karbondioksit, hidrojen sülfür ve helyum gazları da doğalgaz içerisinde bulunan komponentlerdir.

CNG SİSTEMİ NEDİR?

Ülkemizde Avrupa standartlarında CNGGAZ tarafından uygulanan CNG sistemi, ekonomik, güvenli ve çevreci yakıt olan doğalgazın, TSE ve Avrupa normlarında Avrupa Serbest Dolaşım Belgeli özel stok ünitelerine sıkıştırılarak doldurulması ve CNG’nin AB standartlarında uygulandığı şekli ile Euro Swap sistemleri ve CNG taşımacılığına özel yatay taşıma prensibiyle,boru hattı ile gaz ulaştırılmamış bölgelere, karayolu ile ulaştırılmasıdır.

DOĞALGAZIN ÖZELLİKLERİ

100 sm3 CNG =167 kg Kömür = 95 kg FO4 = 99 kg FO6 = 77 kg LPG = 110 lt Motorin *Kalorifik değerler yaklaşık alınmıştır, yakıtın kalitesine göre değişiklik gösterebilir. Yoğunluk 0,678 kg/m3, Isıl Değer 9.725 kcal/Nm3, Kaynama Noktası -161,5 C
Rıdvanpaşa Sok. No:37/2 Göztepe / İstanbul
Tel : +90 216 386 65 67